VvE bijdrage niet betalen

Je bent lid van een vereniging van eigenaren maar een eigenaar-bewoner wil zijn VVE bijdrage niet betalen. Wat moet je doen om niet op te draaien voor zijn achterstand?

Het komt vaak voordat een lid van de Vereniging van Eigenaars het aandeel in de vve bijdrage niet betalen wil. Wat kan je daar als mede-eigenaar tegen ondernemen?

Betalingsachterstand bij VvE

De meeste leden van Verenigingen van Eigenaars betalen hun aandeel in de servicekosten periodiek op tijd. Dat dient ook te gebeuren met eventuele extra bijdragen als de hoogte van de reserveringen onvoldoende blijkt.

VVE bijdrage

Woning verkopen, blijf je dan met de schuld zitten?

Nee niet direct, als de wanbetaler zijn appartement verkoopt houdt de notaris de betalingsachterstand in op de verkoopopbrengst.

Eerste aanmanen

Het is het verstandig om als VvE (daar maakt iedere eigenaar onderdeel van uit) een wanbetaler na een aantal maanden achterstand aangetekend te herinneren aan de betalingsachterstanden en dit regelmatig vol te houden. Uiteraard met wettelijke rente en incassokosten daarbij opgeteld.

Beslagleggen en veilen

De schuldeiser kan nog verder gaan en beslag leggen op het appartementsrecht van een wanbetaler.

Is veilen wel zo verstandig?

Als je als VvE van de rechter toestemming krijgt tot een executoriale veiling, na vve bijdrage niet betalen, dan komt de vordering er wellicht heel anders uit te zien. Bij een veiling kan de VvE alleen de achterstand van het vorige jaar en het lopende jaar vorderen van de koper in veiling. In de praktijk zal een geldverstrekker waarbij de eigenaar gedwongen onderhands zijn woning moet verkopen ook alleen het lopende en vorige boekjaar aan achterstanden voor haar rekening nemen. Voor het restant van de schuld en de bijkomende kosten hoeft de veilingkoper niet op te draaien, deze betaald dus maximaal het lopende jaar en het voorgaande jaar. Het is dus raadzaam de achterstanden niet te lang op te laten oplopen want anders draait de VvE in de praktijk op voor de schuld.

De vve bijdrage niet betalen geeft een vordering. De bank heeft echter toch het eerste hypotheekrecht?

De rechter heeft onlangs beslist, dat de hypotheekbank een veiling (aangevraagd door de Vve) niet kan tegenhouden. De VvE mag het appartementsrecht van een wanbetaler veilen en eisen dat de koper de betalingsachterstand zal voldoen. Voor het tekort van de lagere verkoopopbrengst is de bank zelf verantwoordelijk. (LJN: BG9652).

Als de bijdragen aan de Vereniging van Eigenaren niet betaald worden, kan deze eventueel beslag laten leggen op het appartementsrecht. Bij een reguliere verkoop zal de notaris de gehele achterstand van de verkoopopbrengst aftrekken. Als de woning echter geveild wordt dan zijn slecht de achterstanden van het lopende boekjaar en het jaar daaraan voorafgaand terug te vorderen. Wil men de VVE bijdrage niet betalen, dan is het zaak direct actie te ondernemen en te zorgen dat de claim niet buiten het vorig en lopend boekjaar wordt uitgekeerd. Wil je jouw woning verkopen of kopen en spelen er zaken in de ‘VvE’? Neem dan contact met ons op voor een gratis advies. En blijf op de hoogte van de leukste nieuwe woningen vóór Funda en interessante nieuwtjes!