VvE AirBnB

Mag je jouw appartement tijdelijk verhuren tijdens vakantie of via Airbnb?

Vve en airbnb regels

Mag je dit zomaar aan je neef verhuren of moet je de Vereniging van Eigenaren om toestemming vragen?

Splitsingsakte en het huishoudelijk reglement

In het splitsingsreglement van de Vereniging van Eigenaren zijn regels opgenomen over de eventuele verhuur en het in gebruik geven van appartementen door de eigenaren. Aanvullende regels zijn vaak opgenomen in het huishoudelijk reglement.

In de splitsingsakte staat beschreven wat de bestemming van het privégedeelte van het appartementsrecht is. Iedere eigenaar en/of gebruiker van het appartementsrecht is verplicht om het privégedeelte te gebruiken conform deze bestemming.

Als in de splitsingsakte uitdrukkelijk vermeld staat dat tijdelijke verhuur niet is toegestaan dan is dat duidelijk. Onder tijdelijke verhuur wordt ook verstaan de exploitatie van een pension- of kamerverhuurbedrijf. De exploitatie hiervan zal vaak expliciet uitgesloten zijn in het modelreglement.

AIRBNB

Wat als er niets staat vermeld in deze aktes?

Als in het modelreglement niet expliciet vermeld staat dat tijdelijke verhuur niet is toegestaan, dan wil dit nog niet zeggen dat dit zonder meer altijd maar mag. Het familielid mag dan best komen logeren, maar wordt dat vaker gedaan dan is dat in strijd met de bestemming. In de splitsingsakte wordt de bestemming van het appartementsrecht vermeld. Als de bestemming van het appartement woonruimte is, dan moet het appartement ook gebruikt worden als woning. De vve airbnb verhuring is niet als zodanig te beoordelen en kan dit gebruik laten staken.

Als je een Bed and Breakfast begint en mensen steeds voor korte tijd tegen betaling laat logeren in jouw appartement zal dit ook voor overlast kunnen zorgen. Dit is een commerciële exploitatie en dit is niet de bestemming (woonruimte) van het appartementsrecht.

Als je een bekende een weekendje jouw appartement laat gebruiken zal het doorgaans niet zo’n probleem opleveren. Dat wordt vaak anders als je ruzie hebt met de buren of als de tijdelijke bewoners zich misdragen. Het beste is om vooraf toestemming te vragen aan de VvE.

Bestemmingsplan gemeente

Ook dien je te kijken naar het bestemmingsplan van de gemeente. Is de bestemming bijvoorbeeld kantoorruimte, dan mag je ook niet zomaar tijdelijk gaan verhuren en riskeer je een boete.

Rechtelijke afspraak over verhuren via Airbnb

De rechter heeft onlangs bepaald dat het verhuren via Airbnb niet mocht omdat één andere eigenaar daar last van had. Ook besloot de rechter, dat iemand ondanks de woonbestemming van de gemeente de verhuurde bedrijfsmatig bezig was. Naast de gemeente kan de vve airbnb verhuring een halt toe roepen. En blijf op de hoogte van de leukste nieuwe woningen vóór Funda en interessante nieuwtjes!