Voorlopig koopcontract

 

Voorlopig koopcontract? Ben je dan ook de koper?

Voorlopig koopcontract huis – rechtsgeldigheid

Als er overeenstemming is bereikt over de prijs en het voorlopig koopcontract voor uw toekomstige huis is getekend, is er dan sprake van een rechtsgeldig contract? Of gelden er nog andere eisen? Wat als de handtekening weer is doorgekrast?

Voorlopig koopcontract na overeenstemming over (ver)koop huis

Partijen hebben mondeling overeenstemming bereikt over de (ver)koop van een huis. De koopprijs is € 180.000,-. Het schriftelijke contract wordt door de verkoper in tweevoud getekend en overhandigd aan de kopers. Drie dagen later wordt het contract door de kopers getekend en aan de aankoopmakelaar gegeven.

koopcontract

Op kantoor van de aankoopmakelaar

Omdat de verkoper niets meer hoort, neemt hij contact op met de koper. Deze verklaren dat het voorlopig koopcontract bij de aankoopmakelaar ligt. Daarop vraagt de verkoper aan de aankoopmakelaar een getekend exemplaar van de overeenkomst, maar die weigert een exemplaar af te geven.

Problemen met de financiering regelen

De aankoopmakelaar verklaart dat de kopers hebben besloten om eerst de financiering te regelen. Omdat dit meer problemen oplevert dan aanvankelijk gedacht, kan dat nog wel even duren. Daarna zijn volgens de aankoopmakelaar de kopers bereid om het contract te tekenen en naar de verkoper te retourneren. Als de verkoper zegt, dat hij van de koper heeft gehoord, dat die het contract al heeft getekend, ontvangt hij van de aankoopmakelaar een exemplaar van het contract waarop de handtekening en de parafen van de koper zijn doorgekrast!

Verkoper claimt 10% boete

De verkopers nemen daar geen genoegen mee. Als de termijn waarbinnen het voorlopig koopcontract kan worden ontbonden verloopt, eisen zij van de kopers betaling van de contractuele boete van 10% van de koopprijs. Dat is dus een bedrag van maar liefst € 18.000,- (+rente). Maar de kopers weigeren te betalen. Die stellen dat er geen koop tot stand is gekomen. Dat zou pas het geval zijn als hij de financiering rond zou krijgen. Nu dat niet zo is, gaat het niet door!

Wat zegt de wet?

Volgens de wet is er sprake van een rechtsgeldige (koop)overeenkomst als een verklaring van de ene persoon (koper) de andere persoon (verkoper) heeft bereikt. Maar omdat het in dit geval gaat over de (ver)koop van een woning, moet de koopovereenkomst schriftelijk worden vastgelegd. Dit betekent dat de door partijen getekende overeenkomst in het bezit moet zijn gekomen van de verkopers, voordat er sprake is van een rechtsgeldige overeenkomst. Ook zegt de wet dat een tot de verkopers gerichte verklaring weer kan worden ingetrokken. Dan moet echter wel het bericht van intrekking hem eerder, of in ieder geval tegelijkertijd, hebben bereikt dan de verklaring die wordt ingetrokken. Achteraf is dus niet mogelijk!

Oordeel van de rechter: Voorlopig koopcontract maar geen rechtsgeldig contract

Helaas voor de verkopers geeft het Hof Arnhem-Leeuwarden, 29.07.2014 (GHARL:2014:6085), hen geen gelijk. Want weliswaar is het koopcontract door beide partijen getekend, maar de getekende overeenkomst is niet aan de verkopers overhandigd. Zij hebben slechts een exemplaar gekregen waarop de handtekening en de parafen van de kopers zijn doorgekrast. En van tevoren heeft de aankoopmakelaar hem meegedeeld dat de kopers eerst de financiering geregeld wil hebben. Die mededeling heeft de verkopers eerder bereikt dan de getekende, doorgekraste overeenkomst. De rechter oordeelt dus dat er geen rechtsgeldig koopcontract tot stand is gekomen en dat de verkopers daarom geen recht heeft op betaling van de boete. Wel moeten de verkopers € 1.841,- proceskosten betalen.

heb je een juridisch inhoudelijke vraag? Neem dan contact met ons op voor een gratis advies.