In 2024 verplicht Asbest verwijderen

Hoe lang mag dat schuurtje met golfplaten nog in de achtertuin blijven staan?

Verbod voor asbest 2024 in de buitenlucht

Asbest komt in Nederland veelvuldig voor en dat was voorheen geen enkel probleem als je hier vanaf bleef, maar dat wordt anders. Vanaf asbest 2024 zijn asbestdaken in Nederland namelijk verboden en deze moeten voor deze datum dan ook verwijderd worden.

Verbod voor asbest 2024 uiterlijk verwijderen

Asbestdaken verweren namelijk in de buitenlucht waardoor er asbestvezels kunnen vrijkomen. Het inademen daarvan kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen. Het verbod betreft asbesthoudend materiaal, dat in contact staat met de buitenlucht, bijvoorbeeld in golfplaten en dakleien. Hiervoor is tot 2019 een subsidieregeling (minimaal 35m2 en slechts 3,50 euro per m2), waar het initiatief bij de woningbezitter zal liggen. Asbest in gebouwen, zoals asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit, wordt niet verboden.

asbest

Als je na jouw woning gekocht te hebben erachter komt dat in de woning asbest is verwerkt, kan je de verkoper hiervoor dan aansprakelijk stellen?

In de koopovereenkomst wordt vaak een ‘ouderdomsclausule’ opgenomen en waarbij de verkoper verklaart dat hem niet bekend is dat zich in het gebouw asbesthoudende materialen bevinden.
Allereerst zal je je af moeten vragen in hoeverre de verkoper aan zijn mededelingsplicht heeft voldaan en jij als koper aan jouw onderzoeksplicht hebt voldaan, wil je je kunnen beroepen op de wettelijke non conformiteit (dat het aan de normale eisen zoals je dat zou mogen verwachten moet voldoen).

Heb je zelf al een beetje asbest ontdek voor het sluiten van de definitieve koopovereenkomst? Dan zou dit aanleiding moeten zijn om dit nader te onderzoeken en waarbij je bij inschakeling van een deskundige hier wellicht op was gestuit. Ook door het opnemen van de ouderdomsclausule door de verkoper zou dit aanleiding kunnen zijn hier bij stil te staan en deze zaken nader te (laten) onderzoeken. Vaak als je deze dingen nalaat als aspirant koper is de verkoper dus niet aansprakelijk voor de gelegen schade.

 

Wanneer WEL recht op schadevergoeding of ontbinding van de koop?

Een koper die er na de koop achter komt dat in de woning asbest is verwerkt zal wellicht de koopovereenkomst willen ontbinden of aanspraak ¬willen maken op schadevergoeding.
Asbest in een woning maakt namelijk ernstige inbreuk op een ‘normaal gebruik’ van de woning. In het bijzonder niet hecht-gebonden asbest (asbest waarvan de vezels gemakkelijk kunnen loslaten) kan namelijk gevaar opleveren voor de gezondheid.

Om aanspraak te maken op ont¬binding van de koopovereenkomst of op schade-vergoeding, moet de koper van de woning een beroep doen op ‘non-conformiteit’. Volgens de rechtspraak kan de aanwezigheid van asbest in een woning daar een reden voor zijn.

De het algemeen staat de aanwezigheid van asbest in een woning op zichzelf normaal gebruik van de woning in de weg. De aanwezigheid van asbest staat wél aan een normaal gebruik van een woning in de weg bij soorten asbest die een gezondheidsrisico met zich meebrengen bij alledaagse klussen. Het moet bijvoorbeeld mogelijk zijn om zonder gezondheidsrisico iets op te hangen aan de muur.

 

Wat als de eigenaar verklaart (omcirkeling in de ingevulde vragenlijst) dat er geen asbest is verwerkt en dit toch het geval blijkt?

Alleen als de verkoper van de woning op de hoogte zou zijn geweest van de aanwezigheid van asbest en dit bewust niet zou hebben gemeld, zou er sprake kunnen zijn van aansprakelijkheid jegens koper. De onderzoeksplicht van een koper blijft in deze dus erg belangrijk.

Asbest 2024, dit is het jaar dat al het asbest dat met de buitenlucht in aanraking komt verwijderd moet zijn.

 

Wil je jou woning verkopen en is er asbest aanwezig?
Neem dan contact met ons op voor een gratis advies.

Bron:
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2015/03/02/asbestdaken-verboden-in-2024.html

En blijf op de hoogte van de leukste nieuwe woningen vóór Funda en interessante nieuwtjes!