Disclaimer

Aan deze teksten kunnen geen rechten worden ontleend.

Gebruik van de tekst is voor eigen risico en aansprakelijkheid is derhalve uitgesloten door www.bodemprijsaankoopmakelaar.nl

aankoopmakelaar Rotterdam

Rechten & eigendom

Hoewel www.bodemprijsaankoopmakelaar.nl, uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan en/of voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door www.bodemprijsaankoopmakelaar.nl, worden onderhouden wordt afgewezen. www.bodemprijsaankoopmakelaar.nl, sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.